Mentalbeskrivelse

D. 20-08-06, deltog Visar og Flair i mentalbeskrivelsen i Hammersholt. Vi havde en super god dag, med oplevelser sammen med Vufferne, snak og hygge med hundefolk.

Jeg deltog af 3 grunde :


1 : At se om jeg læser vores Vuffer rigtigt, at se om de reagerer som jeg forventer.
2: At se om vores ønskeprofil egentligt er som vores hunde er, eller om den skal rettes til, eller vi skal forsøge at ændre Vufferne på sigt.
3 : At opleve Visar og Flair under kontrollerede omgivelser, hvor de får anderledes oplevelser.


Mentalbeskrivelsen vil nemlig til en hver tid blive stoppet,

hvis oplevelserne bliver for meget for den enkelte hund.


Man går hele banen igennen - 8 momenter
- med sin hund, hvorefter man får en snak om hvordan èns hund har reageret. Derefter er det næste hund`s tur.

Her er en beskrivelse af diverse momenter, og hvordan Visar og Flair reagerede.

I dette moment beskrives hundens evne til at tage kontakt med fremmede mennesker, og besvarer denne kontakt.
Flair syntes, at flokken af mennesker også
lige skulle kikkes på, men hun hilste da
også på testlederen
Flair kan godt lide, når jeg går og
snakker til hende, og sker det ikke, ja
så tager hun da bare kontakt til mig.
Visar var den sidste hund på banen, og ud
over at gennemgå de forskellige momenter, brugte han også MEGET tid på at snuse hvor
de andre hunde havde gået, og derefter
lette ben, lette ben, lette ben, lette ben, lette ben...........
I dette moment var formålet at aktiviterer både hund og fører, for at beskrive hundens intensitet og måde at lege og samarbejde på.
 
 
Flair er ikke vild med apport- eller trække
lege, men hun gik da i gang med at løbe
efter sækken,,,, men hente den ??? NEJ !!!
Visar elsker trækkelege, og løb da også
efter sækken, og tager også sækken
op,,,, efter at have snuset til den.
 
I dette moment beskrives hundens lyst til at løbe efter og fange et lille objekt i bevægelse.
Flair løb lidt efer kluden første gang, men
den var nu for uinteressant for hende.
Visar løb efter kluden første gang.
Anden gang gik han over og undersøgte
skoven og ,,,,,,, lettede ben.
I dette moment beskrives hundens reaktion i en situation, hvor forventet aktivitet udebliver.
 
 
Da Flair mente, at jeg havde styr på skoven,
så vente hun sig om, og havde
styr på flokken af mennesker, som stod
bag os.
Efter at have lette ben i skoven, og set
på flokken af mennesker, satte Visar
sig ned
og så efter "damer"
( Flokken af mennesker stod også efterhånden og så op mod p-pladsen for
atse efter hvad Visar så på !!!!!! )
 
I dette moment beskrives hundens evne til at handle i en overraskende situation, hvor den ikke er engageret i en anden aktivitet.
 
 
Selvfølgelig blev Flair forskrækket, når kedeldragen pludselig kom frem, men når
hun derefter har snuset til den, var den uinteressant.
Efter at være blevet forskrækket
snusede Visar kort til dragten, gik
videre og ..... lettede ben.
Derefter gik vi frem og tilbage forbi
kedeldragten, og her var både Flair og Visar fuldstændig ligeglade med den.
I dette moment beskrives hundens reaktion med buldrende støj.
Flair blev forskrækket, og kikkede efter
støjkilden.
Flair ville gerne have, at jeg kom helt
over og så på risten.
Visar blev meget forskrækket, men
undersøgte selv, hvad det var som
havde larmet.
I dette moment beskrives hundens skræk, trueadfærd og aggressivitet over for objekter, der langsomt nærmer sig.
Flair blev hurtigt gal på spøgelserne.
Og selvom hun gik bag ved mig, var
det i løs line.
Vi gik nærmere for at undersøge
spøgelserne.
 
 
 
Underligt menneske, og så er det ikke
engang fastelavn.
 
 
Så er vi helt fremme og snuser til figurantern. Derefter gik Flair over til
skoven for at undersøge hvor de havde været, og skiftet tøj, nu havde vi jo
styr på at det bare var mennesker.
 
Visar stillede sig skråt ind foran mig,
spøgelset ville ikke komme forbi Visar.
Så blev spøgelserne undersøgt, hvorefter Visar gik over i skoven og undersøgte
hvor de havde været, og se deres plastikposer med skiftetøj og ,,,,,,,,,,
jo selvfølgelig lettede han da
også ben !!!!!!!!
I det sidste moment beskrives hundens reaktionsevne til at fastholde aktivitet under skydning.
 
 
Flair kunne bestemt ikke lide skuddene, og underligt nok, så er der nogen gange jagt
på vores nabomarker, hvor hverken Visar
eller Flair reagerer væsentligt.
Ingen tvivl om, at Visar heller ikke
kunne lide skuddene, ville nok gerne
hjem ligepå det tidspunkt, men var glad
og roligda momentet var overstået.
 
Til slut, gennemgår man sin Vuf sammen med mentalbeskriveren.
 
   
Det her ????
jo det er såmænd bare mig, som opgiver
hele situationen !!!!
hvorfor ?????
jo Visar skulle da lige lettet ben IGEN
inden skuddene !!!!!!!!!!
     

Vi havde alle 3 haft en Rigtig Dejlig dag, med masser af Oplevelser, Hygge, Kæl og Snak.........
og lettet ben !!!!!